Nghĩa vụ của Người bán và Khách hàng trong mỗi giao dịch

1. Nghĩa vụ của Người bán:
Hướng dẫn, tư vấn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ để Người mua hiểu và có thể sử dụng.
Cung cấp sản phẩm/hàng hóa cho Người mua đúng thời hạn và số lượng đã xác nhận sau khi Người mua đã thanh toán đầy đủ cho Người bán.
Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm/hàng hóa.
Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu, …. với tổng số tiền mà Người mua đã đặt trong tháng yêu cầu.
2. Nghĩa vụ của Khách hàng:
Thực hiện đúng quy định, quy trình liên quan đến sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ do Người bán quy định.
Thanh toán đầy đủ cho Người bán số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (nếu có).
Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi Người bán có yêu cầu.